NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přejímání záznamů
přebírání záznamů, katalogizace kopírováním
Způsob katalogizace, kdy není vytvářen původní (originální) záznam, ale jsou využívány externí zdroje (obvykle souborné katalogy nebo jiné bibliografické databáze), odkud jsou záznamy kopírovány do lokálního katalogu. Po přejmutí jsou záznamy jsou upraveny a doplněny podle potřeb dané knihovny.
[ENCYCLOPAEDIA-1979:Vol.27,300]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001487.htm ]