NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reálný souborný katalog
dostředivý souborný katalog, odstředivý souborný katalog
Souborný katalog ve formě fyzicky existující databáze, do které jsou dodávány záznamy dokumentů jednotlivých účastnických knihoven. Reálný souborný katalog budovaný tak, že záznamy jsou vytvářeny primárně v lokálním katalogu zúčastněné knihovny a následně jsou kopírovány do báze souborného katalogu, se označuje jako dostředivý souborný katalog (v českém prostředí se však tento termín nepoužívá a je plně je nahrazován termínem reálný souborný katalog). Reálný souborný katalog budovaný tak, že záznamy jsou vytvářeny primárně v souborném katalogu a následně jsou kopírovány do lokálního katalogu zúčastněné knihovny, se označuje jako odstředivý souborný katalog (v českém prostředí není tento termín vžitý, užívá se místo něj termín sdílená katalogizace).
[HUSBY-1999:114]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001488.htm ]