NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
replikovaný souborný katalog
Princip souborného katalogu založený na tom, že každý účastník si vedle svého lokálního katalogu udržuje vlastní kopii souborného katalogu. Tento typ souborného katalogu je budován tam, kde jsou špatné komunikační možnosti nebo kde je požadován přístup do více souborných katalogů.
[NOERR-1993]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001490.htm ]