NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sdílená katalogizace
Katalogizace prováděná úzce spolupracujícími knihovnami v jedné společné databázi.
[ENCYCLOPAEDIA-1979:Vol.27,300]
[LEDÍNSKÝ-2007]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001491.htm ]