NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sigla
lokační značka knihovny
Značka nebo zkratka názvu knihovny, užívaná k jednoznačné identifikaci instituce např. v souborných katalozích.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:92]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001492.htm ]