NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
alfanumerická notace
abecedně-číselná notace
Notace používající jako základ kombinaci písmen, číslic, případně specifických znaků.
[HARROD-1990:438-439]
[ČSN ISO 5127-6,1994:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001499.htm ]