NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
analytická metoda
induktivní metoda
1. Klasifikační metoda spočívající v rozkladu tématu dokumentu na jednotlivé elementární prvky vyjádřené odpovídajícími znaky klasifikačního systému a v jejich následném uspořádání podle daných pravidel do klasifikačního znaku. - 2. Metoda aplikovaná při tvorbě řízených slovníků, která spočívá ve shromáždění termínů v přirozeném jazyce významných pro danou tematickou oblast pomocí obsahové analýzy textu zpracovávaných dokumentů.
[HARROD-1990:23]
[KOVÁŘ-1984:188]
[ČSN ISO 5127-6,1994:18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001500.htm ]