NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
analyticko-syntetický klasifikační systém
analyticko-syntetické třídění, analyticko-syntetická klasifikace
Klasifikační systém, při jehož aplikaci dochází k rozkladu složených nebo komplexních témat na jednotlivé komponenty, které jsou označeny znaky umělého jazyka - notacemi, z nichž se na základě syntézy utvářejí klasifikační znaky reprezentující obsah dokumentu.
[HARROD-1990:23]
[ČSN ISO 5127-6,1994:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001501.htm ]