NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
analytický klasifikační systém
analytická klasifikace
Klasifikační systém založený na pevně stanovených formálních vztazích mezi třídami vyjádřených prekoordinovaně notacemi v klasifikačních tabulkách. V praxi se striktní analytický systém používá zřídka, ve většině případů jde o kombinaci analýzy i syntézy, tedy o analyticko-syntetický klasifikační systém.
[HARROD-1990:23]
[ČSN ISO 5127-6,1994:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001502.htm ]