NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
aplikační vztah
Asociativní vztah mezi určitou pojmovou oblastí, tj. skupinou tematicky souvisejících pojmů, a pojmem obvykle považovaným za součást jiné pojmové oblasti.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:261]
[ČSN ISO 5127-6,1994:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001503.htm ]