NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
asociativní vztah
vztah asociace
Reciproční sémantický vztah mezi lexikálními jednotkami, které nejsou členy stejné třídy ekvivalence a mezi kterými nelze definovat hierarchický vztah, avšak funkční, formální, prostorová nebo časová souvislost mezi nimi je natolik závažná, že je účelné pro potřeby vyhledávání jejich vzájemnou vazbu vyjádřit.
[SCHWARZ-1999:15]
[KOVÁŘ-1984:192]
[ČSN 01 0193,1996:24]
[ČSN ISO 5127-6,1994:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001504.htm ]