NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
asociovaný deskriptor
příbuzný deskriptor
Deskriptor sémanticky související s jiným deskriptorem, přičemž mezi nimi neexistuje vztah ekvivalence ani hierarchie.
[HARROD-1990:524]
[KOVÁŘ-1984:192]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001505.htm ]