NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatická tvorba tezauru
automatizovaná tvorba tezauru
Proces sestavování, aktualizace a údržby slovníku deskriptorového jazyka s použitím automatických postupů.
[SCHWARZ-1999:6,75-76]
[KOVÁŘ-1984:243-250]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001508.htm ]