NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cílový deskriptor
Deskriptor patřící do cílového tezauru.
[ČSN ISO 5127-6,1994:18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001510.htm ]