NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cílový tezaurus
Tezaurus vypracovaný ze zdrojového tezauru.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:336]
[ČSN ISO 5127-6,1994:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001511.htm ]