NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
desetinná notace
Numerická notace užívající číslic 0-9 a umožňující logický rozklad předmětu dokumentu na jednotlivé komponenty. Každé číslo notace je chápáno jako desetinný zlomek s vypuštěnou desetinnou čárkou.
[HARROD-1990:187]
[ČSN ISO 5127-6,1994:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001513.htm ]