NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
desetinný klasifikační systém
desetinné třídění
Klasifikační systém založený na desetinné notaci. Používaná notace je na každém hierarchickém stupni dále homogenně rozložitelná do deseti podskupin.
[HARROD-1990:187]
[ČSN ISO 5127-6,1994:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001514.htm ]