NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
deskriptorový selekční jazyk
deskriptorový jazyk (zř.)
Postkoordinovaný předmětový selekční jazyk určený pro indexaci a vyhledávání prostřednictvím řízeného slovníku označovaného jako tezaurus, jehož lexikum je složeno z deskriptorů a nedeskriptorů.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:70]
[HARROD-1990:200]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001516.htm ]