NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
deskriptorový odstavec
Součást hlavní části tezauru zahrnující deskriptor a všechny relevantní informace uvedené v poznámkovém a odkazovém aparátu jako je definice, vysvětlující poznámka, poznámka o použití, nedeskriptory, podřazené, nadřazené a asociované deskriptory.
[KOVÁŘ-1984:185-186]
[ČSN ISO 5127-6,1994:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001517.htm ]