NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dichotomický klasifikační systém
dichotomické třídění
Klasifikační systém, ve kterém se každá třída může rozčlenit na dvě podřazené třídy.
[HARROD-1990:64]
[ČSN ISO 5127-6,1994:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001518.htm ]