NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentační selekční jazyk
dokumentografický selekční jazyk
Selekční jazyk určený k pořádání a ukládání dokumentografických informací, tj. selekční jazyk zachycující údaje, které poskytují formální a obsahovou charakteristiku dokumentu.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:77]
[KOVÁŘ-1984:17]
[SCHWARZ-1999:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001519.htm ]