NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dominantní selekční jazyk
sekundární selekční jazyk
Zprostředkující selekční jazyk, který je používán při indexaci a vyhledávání v systému založeném na více jazycích, v němž participující jazyky nemají stejný status. Každý pojem musí být v takovém systému závazně reprezentován lexikální jednotkou v dominantním selekčním jazyce. V některých případech může chybět odpovídající ekvivalent v jednom nebo více ostatních jazycích systému; tyto jazyky se pak označují jako sekundární.
[ČSN ISO 5964,1996:4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001520.htm ]