NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
doplněk hesla
doplněk podhesla
Termín připojený k heslu odstraňující významovou nejednoznačnost (polysémii, homonymii) termínu, ke kterému se vztahuje. Doplněk se považuje za součást hesla a uvádí se v závorkách. U personálních hesel je možno aplikovat důsledně u každého hesla, nejen u shodných osobních jmen. Obvykle se analogicky k tvorbě personálních záhlaví uvádějí jen tzv. životní data (rok narození, úmrtí). Analogicky lze charakterizovat doplněk podhesla.
[CHAN-1995:50-51]
[HARROD-1990:511]
[ČSN 01 0188,1982:2,17-18,20]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001521.htm ]