NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
druhový termín
specifický termín
Termín označující v generickém vztahu rozsahově užší, tj. druhový pojem.
[ČSN ISO 5127-6,1994:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001522.htm ]