NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ekvivalentní termín
Termín používaný k vyjádření téhož pojmu jako jiný termín. Vzájemně ekvivalentní termíny jsou ve většině kontextů zaměnitelné a vytvářejí třídu ekvivalence (třídu podmíněné ekvivalence), v rámci které je jeden termín vybrán jako sémantická dominanta, tj. preferovaný termín, resp. deskriptor, ostatní termíny se považují za nepreferované termíny, resp. nedeskriptory. V některých selekčních jazycích se do tříd podmíněné ekvivalence zahrnují vedle synonym, částečných synonym i antonyma a lexikální jednotky spojené navzájem vztahem hierarchické závislosti.
[CHAN-1995:119-127]
[KOVÁŘ-1984:191]
[ČSN ISO 5127-6,1994:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001523.htm ]