NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
expanzivní notace
otevřená notace
Otevřená notace, která svou strukturou umožňuje zařazování nových položek do klasifikačního schématu, aniž se naruší jednota a charakter notace.
[HARROD-1990:232]
[KOVÁŘ-1984:54]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:68]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001525.htm ]