NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
expanzivní klasifikace
Klasifikace schopná dalšího rozšiřování bez narušení logické stavby klasifikačního schématu a vzájemných souvislostí. Předpokladem expanzivní klasifikace je použití expanzivní notace.
[HARROD-1990:232]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001526.htm ]