NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
faktografický selekční jazyk
Selekční jazyk určený k pořádání a ukládání faktografických informací.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:97-98]
[KOVÁŘ-1984:17]
[SCHWARZ-1999:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001527.htm ]