NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
faseta
fazeta
Kategorie entit (množina podtříd) vytvořená uplatněním jedné klasifikační charakteristiky (principium divisionis), která je pro danou kategorii (třídu) podstatná, strukturální. Fasety vyjadřují vlastnosti použité pro seskupování pojmů podle jejich podstaty.
[HARROD-1990:235]
[KOVÁŘ-1984:53,99]
[ČSN ISO 5127-6,1994:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001528.htm ]