NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fasetový klasifikační systém
fasetová klasifikace, fasetové třídění, dvojtečková klasifikace, dvojtečkové třídění
Klasifikační systém organizující pojmy do faset a syntetizující notaci předmětu kombinací faset. Svou podstatou se jedná o analyticko-syntetický klasifikační systém, který umožňuje klasifikaci komplexních témat. Při obsahové analýze dokumentů se definují jednotlivá témata a jejich strukturální, podstatné charakteristiky vyjádřené fasetami.
[HARROD-1990:235]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001529.htm ]