NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fasetový tezaurus
tezaurofaceta, tezaurofaseta
Tezaurus založený na spojení principu fasetových klasifikačních systémů a deskriptorových selekčních jazyků. Fasety se užívají při tvorbě i využití tezauru, kdy jsou jednotlivé lexikální jednotky rozděleny do jednotlivých faset, v rámci kterých jsou prezentovány vztahy mezi lexikálními jednotkami.
[SCHWARZ-1999:14]
[ČSN ISO 5127-6,1994:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001530.htm ]