NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
formální heslo
druhové heslo, formální podheslo
Předmětové heslo označující formu, žánr, případně fyzickou charakteristiku dokumentu. Analogicky lze charakterizovat formální podheslo.
[CHAN-1995:41-42]
[HARROD-1990:257]
[KOVÁŘ-1984:170]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001531.htm ]