NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
formální vztah
Vztah mezi pojmy reprezentovaný termíny nebo třídami ve věcném selekčním jazyce.
[ČSN ISO 5127-6,1994:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001532.htm ]