NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
geografické heslo
zeměpisné heslo, geografické podheslo
Heslo v předmětovém katalogu nebo rejstříku obsahující geografický název označující územní nebo územně správní celek. Analogicky lze charakterizovat geografické podheslo.
[CHAN-1995:63-85]
[KOVÁŘ-1984:166]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:37]
[ČSN 01 0188,1982:23]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001535.htm ]