NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
předmětový heslář
heslář
Abecední seznam prvků předmětových hesel obsažených v předmětovém katalogu řazených abecedně. Slouží jako nástroj standardizace a pomůcka k odstranění subjektivity při tvorbě hesel. V abecední řadě jsou i nepoužitá synonyma a kvazisynonyma s vylučovacími (resp. i přidružovacími) odkazy.
[CHAN-1995:3-7]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:36]
[ČSN 01 0188,1982:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001536.htm ]