NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
heslo
1. Selekční údaj a pořádací znak v katalozích a rejstřících, pod kterým jsou zařazeny v katalogu nebo rejstříku autorské, názvové a věcné údaje. - 2. První část předmětového hesla, která vyjadřuje pro obsahovou charakteristiku dokumentu rozhodující pojem.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:336]
[HARROD-1990:284]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:36]
[ČSN 01 0188,1982:2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001537.htm ]