NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hierarchická notace
strukturovaná notace, stupňovitá notace, expresívní notace
Notace vytvářející znaky tříd tak, že vyjadřují hierarchické vztahy mezi třídami. Všechny hlavní třídy jsou označeny symboly stejné délky, nové hlavní třídy jsou připojovány vložením nových symbolů.
[HARROD-1990:287]
[ČSN ISO 5127-6,1994:10]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001538.htm ]