NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hierarchický klasifikační systém
monohierarchický klasifikační systém, hierarchické třídění
Klasifikační systém používající pro rozčlenění pouze hierarchické vztahy a vytvářející tak převážně monohierarchickou a jednorozměrovou klasifikaci. Fasety se zavádějí jen formou pomocných tabulek. Klasifikační schéma tohoto systému je striktně systematické: každý prvek je v logickém vztahu k předcházejícímu prvku (s výjimkou prvků na nejvyšší hierarchické úrovni) i následujícímu prvku.
[HARROD-1990:286]
[ČSN ISO 5127-6,1994:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001539.htm ]