NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hierarchický vztah
Formální vztah mezi dvěma entitami (termíny, třídami), kde jedna je podřízena druhé.
[CHAN-1995:128-133]
[HARROD-1990:287]
[ČSN ISO 5127-6,1994:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001540.htm ]