NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
historické heslo
Předmětové heslo vyjadřující historický jev, který se váže k určitému přesně vymezenému časovému období. Analogicky lze charakterizovat historické podheslo.
[CHAN-1995:60]
[ČSN 01 0188,1982:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001541.htm ]