NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hlavní znak
jednoduchý znak
Znak klasifikačního systému, který vznikl postupným rozkladem základního znaku. Hlavní znaky jsou uvedeny v hlavních tabulkách na různých hierarchických úrovních.
[MCILWAINE-2000:27]
[KOVÁŘ-1984:54]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001542.htm ]