NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hloubka indexace
úplnost indexace, hloubková indexace, makroindexace, mikroindexace, hloubkové indexování
Stupeň detailnosti vyjádření předmětu dokumentu v procesu indexace. Pokud jsou indexována pouze hlavní témata dokumentu, hovoří se o makroindexaci, která se svým charakterem blíží klasifikaci. Pokud jsou indexována všechna specifická dílčí témata, postup se označuje jako mikroindexace, popř. hloubková indexace.
[CHAN-1995:161-162,406]
[HARROD-1990:192]
[KOVÁŘ-1984:112-113]
[ČSN ISO 5127-3A:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001543.htm ]