NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hloubkový klasifikační systém
Klasifikační systém, který pomocí detailní analýzy umožňuje postihnout všechny aspekty i komplexního tématu.
[HARROD-1990:138]
[ČSN ISO 5127-6,1994:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001544.htm ]