NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikátor (indexace)
Specifický deskriptor označující jedinečnou entitu, např. vlastní jména osob, institucí nebo geopolitických jednotek.
[KOVÁŘ-1984:189]
[ČSN ISO 5127-6,1994:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001548.htm ]