NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
indexace
heslování, indexování
Proces vyjádření obsahu dokumentu pomocí prvků selekčního jazyka, obvykle s cílem umožnit zpětné vyhledávání. Podle použitých metod se rozlišuje pojmová a slovní indexace, podle použitých postupů se rozlišuje intelektuální, automatická a poloautomatická indexace. Z hlediska použitých selekčních jazyků se rozlišuje prekoordinovaná indexace a postkoordinovaná indexace.
[SCHWARZ-1999:6]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:116]
[SMETÁČEK-1985:82]
[KOVÁŘ-1984:173]
[ČSN ISO 5127-3A:19]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001549.htm ]