NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
indikátor role
ukazatel role, role
Specifický symbol vybraný ze zvláštního seznamu připojený k deskriptoru s cílem zúžit nebo zpřesnit jeho původní význam, popř. doplnit chybějící kontext. Indikátor role snižuje pravděpodobnost nesprávné kombinace lexikálních jednotek při vyhledávání a omezuje počet víceslovných lexikálních jednotek v tezauru, ve většině současných tezaurů se však pro svou složitost nepoužívá.
[HARROD-1990:534]
[SCHWARZ-1999:55-61]
[KOVÁŘ-1984:190]
[ČSN ISO 5127-6,1994:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001551.htm ]