NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační jazyk
Umělý jazyk používaný ke zpracování informací. V užším smyslu nástroj sloužící pro reprezentace dokumentů a informací. Podle funkce se vydělují algoritmické informační jazyky, tj. programovací jazyky, logické informační jazyky, sloužící k formalizaci pojmů pomocí matematické logiky, a selekční jazyky, používané v procesu pořádání informací.
[SCHWARZ-1999:9]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:137-138]
[KOVÁŘ-1984:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001552.htm ]