NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
interkalace
Změna citačního pořadí prvků znaku třídy beze změny vyjádření obsahu.
[ČSN ISO 5127-6,1994:11]
[HARROD-1990:317]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001553.htm ]