NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
invertovaný slovosled
substantivní inverze
Změna obvyklého, přirozeného pořádku slov v sousloví s cílem zdůraznit významově důležitější složku sousloví (např. databáze bibliografická místo bibliografická databáze).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:39]
[CHAN-1995:51-54]
[KOVÁŘ-1984:144]
[ČSN 01 0188,1982:3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001555.htm ]