NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jednojazyčný tezaurus
Tezaurus obsahující deskriptory a obvykle nedeskriptory převzaté z jednoho přirozeného jazyka.
[SCHWARZ-1999:14]
[KOVÁŘ-1984:179-196]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:336]
[ČSN ISO 5127-6,1994:16]
[ČSN 01 0193,1996]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001556.htm ]